Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

YEŞİL SARIKLI HOCA YAĞLI BOYA TABLOSU

Artrage resim yapma programı ile yaptığım bir çalışmam...Bu  çalışmam bir uyarlamadır...Fakat aslına hiç benzememektedir..Tamamıyla farklıdır...Bizim insanlarımıza uyarladım...Türk insanımızın özelliklerini yansıtmak istedim...Artrage ile figuratif  konularda çalışmalar yapmak ile çok iyi yağlı boya çalışmalar çıkartılabilir...
Ressam

Sami Samioğlu

ARTRAGE PROGRAMI İLE FARKLI BİR TARZDA YAĞLI BOYA TABLO ÇALIŞMASI

ArtRage Bilgisayarda Resim Yapma Programı ile farklı fırça vuruş tekniği ile farklı çalışmalar yapmak mümkündür....Kullandığınız boya aynı boya , tuval aynı tuval  fakat farklı fırça kullanılarak farklı fırça darbeleri ile farklı yağlı boya tablolar uluşturduğunuzu görmeniz mümkündür...Zaten resim akımları genellikle fırça vuruş stilinin farklı ile ön plana çıkar ve  resim akımlarının oluşmasında etken rol oynar....Ressamın duygu ve düşünceleri veya   o andaki satalsal etkileri tuval uzerine yansımasının haricin de fırça vuruş ve tuval üzerindeki boya darbelerinin özelliği , hem ressamın stilini  gösterir , hemde temsil ettiği  veya benimsediği akımın özellillerini taşır yada yeni bir akımın temsilci özelliğni taşır...ArtRage programını keşef edin farklı çalışmalar yapın...Bu tablo konusunu farklı bir biçim de yapmak istedim..Bu konuyu önceden de çalışmıştım..Bu konuyu seçmemdeki amaç, önceki yapılan teknik ile bu teknik arasındaki farkı daha görebilmek içindir..
E-Mail Adresim....:�…

VAN GOGH UYARLAMA YAĞLI BOYA TABLO ÇALIŞMASI

Bir ressamın eserinin uyarlamasını yapmak , taklitçilik değildir...Van Gogh 'un yapıtlarında etkilenen bir çok kişiler ve başka ressamlar olmuştur...Bunların en başında gelen , geçmişte yaşamış ressamlardan " Vlaminck "dir...O kadar çok etkilenmiş ve Van Gogh 'un çalışmalarından kendine has stilini oluşturmuştur..Ve Fofizm Resim Akımının öncüleri arasıda yerini almıştır...Boyayı tüpten olduğu gibi  kullanıyordı..Van Gogh gibi  boyayı inceltmeden  kalın tabaka halin de uyguluyor olması , Van Gogh'a olan hayranlığının ve etkilenmenin  göstergesidir..Peki Van Gogh'u mu taklit ediyordu..Hayır..Ben görmedim fakat Van Gogh 'un eserlerinden uyarlama yaptığı aşikardır...Bir ressamın , diğer bir ressamdan etkilenmesi hep olmuştur..Van Gogh hangi ressamdan etkilenmiştir diye sorulacak olunursa , Milet' ten etkilendiğini kesinlikle biliyorum..Bunla ilgili tablonun resmini bulup  ekran görüntüsü olarak vereceğim..

E-Mail Adresim.....:   olg.ressammaz@gmail.com

S…

RESİM SANATINDA ÜZERİNE BİR FIKRA....

Karadenizli bir uşak  resim sergisine tesadüfen girer...Sergide ki tablolar modern tarzda ve rasgele  boya sürme tekniği ile yapılmıştır ve hiç  bir nesneye benzememektedir....Tablolara tek tek bakar ve derki kendi kendine " Ula bunlar hiçbir şeye benzemeyi...nasıl resimlerdur..."  Bir tablonun önünde  durur ve dikkatlice bakar...Tabloyu alır , ters çevirip tekrardan  yerine asar..." Ha..şimdi oldi....Adam bizim oralarin yaylasını yapmuştur , fakat resmi ters asmuştur..." 

 Bu fıkra da Resim Sanatı Fırası olsun...Tabiki bu fıkra hiçbir yerden alıntı değildir...Eğer fıkralar birileri tarafından  yazılıyorsa , resim sanatı ile ilgili  bir fıkra yazmamda hiç bir sakınca yoktur...Yada büyük kabahat işlemiş olmam herhalde...Bu fikrada anlatılmak istenen  bir şey var...Resimde bir çok teknik var diyoruz , bu tekniklerden biri de  belki başka bir ifadesi vardır  şu an hatırlayamadım ,fakat ben buna " Şekilsizlik Tekniği " diyorum..Bu teknik ile bir kaç kez …